Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

                 27-08-2019r / wtorek / godz.1400

26.08.2019r  godz.900
/poniedziałek/

Przedmioty:

1.Pracownia organizacji i dokumentacji robót budowlanych

2.Techniki wytwarzania

3.Podstawy elektrotechniki i elektroniki

4.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

5.Język polski

6.Historia

7.Rysunek techniczny - MMMiU

27.08.22019r  godz.900
/wtorek/

Przedmioty:

1.Matematyka

2.Podstawy konstrukcji maszyn

Egzamin poprawkowy 2019:

Część pisemna – 20 sierpnia (wtorek), godz. 9.00

Część ustna – 20–21 sierpnia.

Poniżej podajemy listę podręczników, które będą obowiązywały w klasach pierwszych od 1 września 2019 r. Informujemy również, że w pierwszym tygodniu nauki samorząd szkolny zorganizuje giełdę podręczników, podczas której uczniowie będą mogli wymienić się książkami.

Informujemy również, że wykaz podręczników do kształcenia w zawodach zostanie podany uczniom na pierwszych zajęciach we wrześniu.

 

Poniżej, na prośbę p. Anny Adamczyk-Czech, publikujemy sprostowanie dotyczące wydanej z okazji jubileuszu monografii Pół wieku historii Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Autorką projektu graficznego okładki jest w całości Justyna Kraus, uczennica kl. 3TR, a nie p. Anna Adamczyk-Czech (praca natomiast powstała pod jej nadzorem). Presja czasu, aby zdążyć z publikacją przed jubileuszem i fakt, że materiały były wysyłane z adresu mailowego p. Anny, spowodował, że wkradł się błąd i w wydawnictwie autorstwo przypisano p. Annie Adamczyk-Czech. Za pomyłkę zainteresowane strony przepraszamy.