34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Klasa wielozawodowa

 

Klasa wielozawodowa

 

 TS

KIM JESTEŚMY?

Wzrost gospodarczy skutkuje stale zwiększającą się liczbą inwestycji i stale rosnącą liczbą przedsiębiorstw, co powoduje rosnące zapotrzebowaniem na specjalistów różnych branż.Reagując na potrzeby rynku pracy, stwarzamy możliwośćzdobycia poszukiwanych i cenionych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych.

 

CO OFERUJEMY?

Wszystkie zawody przyporządkowane do  szkoły wielobranżowej I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje wykształcenia zasadnicze zawodowe i otrzymuje dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodowe jako czeladnik lub pracownik wykwalifikowany. Część kwalifikacji jest wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum, co umożliwia, kontynuację nauki i uzyskanie tytułu technika.

 

CZEGO UCZYMY?

Nauka w szkole trwa 3 lata. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane wspólnie dla wszystkich zawodów. Priorytetem jest zdobycie jak najlepszych umiejętności zawodowych, dlatego w szkole branżowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W klasie pierwszej uczniowie mają dwa dni praktyk zawodowych w tygodniu, w klasie drugiej  – trzy, a w trzeciej – cztery. Wszystkie praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców, którzy posiadają nie tylko odpowiednią bazę zawodową, ale też przygotowanie dydaktyczne, co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy praktycznej. Teoretyczną podbudowę zawodową uczniowie zdobywają podczas miesięcznych kursów w każdym roku kształcenia organizowanych przez Centra Kształcenia Ustawicznego lub Cech Rzemiosł Różnych.

 

CO POTEM?

Na rynku pracy najbardziej poszukiwani są specjaliści z różnych branż. Nie zawsze wyższe wykształcenie gwarantuje zdobycie dobrze płatnej pracy.Wybór szkoły branżowej sprawia że absolwenci zdobywają realne umiejętności, dzięki którym nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto ukończenie szkoły branżowej daje możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, mogą zdobyć wykształcenie średnie branżowe i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji, uzyskać dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczniowie zdobywają wiedzę umożliwiająceim zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu mogą rozpocząć naukę na studiach wyższych.Inną ścieżką kariery jest podjęcie pracy w zawodzie i uzyskanie tytułu mistrza oraz otworzenie własnej działalności gospodarczej i kształcenie przyszłej kadry fachowców.

 

NA WESOŁO!

 

hydraulik na wesołofryzjer na wesoło

ZOBACZ NASZYCH UCZNIÓW W AKCJI

 

01
01
hydraulicy 1
hydraulicy 1
hydraulicy 2
hydraulicy 2
hydraulicy 3
hydraulicy 3
hydraulicy 4
hydraulicy 4
image_67198465
image_67198465
img_0358
img_0358
img_0541
img_0541
img_20211123_134225
img_20211123_134225
img_20211123_134231
img_20211123_134231

POBIERZ ULOTKĘ O ZAWODZIE

Wykaz pracodawców przyjmujących na praktykę