• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Będa wspierać uczniów w wyborze kariery - nowy projekt edukacyjny w ZSTI

W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych  rozpoczyna się nowy projekt edukacyjny „Zawód nie zawodzi" - wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej” adresowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Pandemia pokrzyżowała nieco plany i ubiegłoroczna edycja tego ogólnopolskiego konkursu, którego od wielu lat jednym z organizatorów jest ZSTI, i który z roku na rok cieszył się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży, nie mogła się odbyć, dlatego wszyscy z niecierpliwością oczekują na udział w nowej formule.

W ZSTI obchodzą dalej Światowy Dzień Środków Przekazu

W ZSTI z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, którego, przypomnijmy, celem jest popularyzacja wiedzy na temat mediów odgrywających znaczącą rolę szczególnie w czasie pandemii, na kolejnych zajęciach z grafiki i fotografii reklamowej powstały ciekawe prace.

Powstała księga znaku

Projekt edukacyjny realizowany w kl. 3TR w ramach praktyk zawodowych przyniósł szkole wymierne rezultaty nie tylko w postaci wzmożonego ruchu w szkolnych mediach społecznościowych, ale także profesjonalnej księgi znaku.

Plany lekcji od 1 lutego 2021 r.

Przypominamy, że od poniedziałku 1 lutego 2021 r. rozpoczymany w ZSTI drugi okres roku szkolnego. W związku z tym ulega zmianie plan lekcji.

Podobnie jak dotychczas - wybrane zajęcia praktyczne będą się odbywały w formie stacjonarnej (w szkole). W związku z tym plan lekcji został zmodyfikowany w taki sposób, aby każdy uczeń miał czas na dojazd na lekcje do szkoły po lekcjach zdalnych i powrót do domu ze szkoły na lekcje zdalne (podobnie jak w grudniu ubiegłego roku). Pozostałe zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Dzień Środków Masowego Przekazu w ZSTI

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest co roku 24 stycznia. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat mediów, które w dzisiejszej dobie pandemii odgrywają znaczącą rolę.