Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Informujemy, że w środę 11. września b.r.  przy ul. Starowiejskiej 4 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas pierwszych. Początek zebrania na sali gimnastycznej o godz. 16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych.

Folwark Stara Winiarnia odbyła się tegoroczna odsłona akcji Narodowego Czytania. Do wspólnej lektury młodzież z ZSTI i ZSP im. Józefa Marka zaprosili włodarze powiatu limanowskiego, którzy byli gospodarzami spotkania.

Światowy dzień pierwszej pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie.

Informujemy, że do 16. września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".

Wysokość stypendium ustala się  w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca).

O stypendium może ubiegać się uczeń, który przedłożył w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium oraz uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4.0.

Uczeń może uzyskać w/w stypendium tylko jeden raz w cyklu kształćenia. Pozostałe informacje w Regulaminie.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4, do dnia 16. września 2019 r.

Pierwszy dzwonek, który w ZSTI zabrzmiał kilka minut po 9, ogłosił koniec wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po raz kolejny w historii szkoły będzie to rok wyjątkowy. W murach Instalu rozpoczną naukę dwa roczniki pierwszoklasistów -  450 nowych uczniów w 15 oddziałach. W sumie w szkolnych ławach zasiądzie blisko 1080 uczniów .