34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie „Oblicza dialogu”

Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi.                                                                                              Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na Wzgórzu Lecha, 3 czerwca 1979 roku

Nasza szkoła już kolejny raz bierze udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Celem projektu jest promocja nauczania Papieża-Polaka o dialogu i nie tylko. Hasło tegorocznej, już XI edycji projektu to: „Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków”.

Tak reklamują projekt organizatorzy: „W starożytności prężnie rozwijały się szlaki handlowe łączące odległe cywilizacje. Wędrówki kupców ułatwiały nie tylko wymianę dóbr materialnych ale także wymianę idei duchowych. Potężna sieć dróg handlowych spełniała rolę pośrednika w upowszechnianiu myśli religijnej, filozoficznej, kulturowej, naukowej i technologicznej. Kupcy, mnisi i rozmaici wędrowcy przemierzający tysiące kilometrów nieśli nowe idee do najodleglejszych zakątków świata. Wiele ośrodków handlowych przekształciło się następnie w ważne ośrodki naukowe oraz centra religijne.  W bieżącym roku będziemy gromadzić informacje o tym, jakie idee kultury duchowej i materialnej docierały do Europy dzięki starożytnym podróżnikom i handlowcom. Będziemy także pamiętać, że gotowość do dialogu oraz docenianie różnorodności kultur pozwalają nam w pełni się rozwijać”

Udział w projekcie polega na tworzeniu prezentacji, filmików, plakatów, gazetek i innych form związanych z tematem edycji. Organizatorzy planują także warsztaty dla uczestników w Krakowie, w Centrum Jana Pawła II oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończenie edycji zaplanowano na maj 2024, a podsumowanie na czerwiec. Chętni mogą zgłaszać się do pani Urszuli Antosz-Rekuckiej

22