34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Zapraszamy do udziału w konkursie - poznaj swoje prawa pracownicze

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy z zakresu prawa pracy, który organizowany jest  przez Państwową Inspekcję Pracy. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Zakres tematyczny obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy. Konkurs przebiega w trzech etapach  - etap szkolny: do 15 grudnia, etap regionalny: od 10 styczeń do 10 marca i etap centralny: do 30 kwietnia Zgłoszenia do 25 października przyjmuje p. Elżbieta Łyżnicka (nauczyciel BHP), która udziela również szczegółowych informacji na temat konkursu w szkolnej bibliotece przy ul. Matejki.