34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
 • zsti1
 • zsti2
 • zsti3
 • zsti4

Szkolna Liga Koszykówki 3x3 pod Honorowym Patronatem Dyrektora ZSTI w Mszanie Dolnej

Zapraszamy chętne osoby do udziału w Szkolnej Lidze Koszykówki 3x3.

Regulamin:

 1

1.   Organizatorzy

 • Nauczyciele w-f ZSTI w Mszanie Dolnej.

2.   Termin i miejsce

 • Każda środa od 4.10.2023
 • Hala sportowa lub boisko zewnętrzne przy ZSTI (ul. Starowiejska 4)
 • Start godzina 19.00
 • 2 pola gry

3.   Cel organizacji turnieju

 • Popularyzacja koszykówki wśród uczniów ZSTI w Mszanie Dolnej,
 • Krzewienie idei FAIR-PLAY i współzawodnictwa,
 • Integracja młodzieży poprzez sport i wspólną zabawę.

4.   Uczestnictwo

 • W lidze biorą udział uczniowie ZSTI, nauczyciele, uczniowie innych szkół średnich, inne zgłoszone drużyny,
 • Skład drużyny liczy 4 zawodników,
 • Udział w turnieju jest dobrowolny,
 • Drużyny mogą być mieszane (kobiety, mężczyźni),
 • Każda reprezentacja która zgłosi się do ligi powinna się zapoznać z terminarzem rozgrywek oraz regulaminem
 • Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyć najpóźniej do 30.09.2023 w pokoju nauczycieli w-f, pok. 101
 • Uczniowie niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rozgrywkach

5.   System rozgrywek

 • System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn(mecz i rewanż, każdy z każdym)
 • Mecze będą rozgrywane wg oficjalnych przepisów koszykówki 3x3, mecz 12minut lub do 21 punktów
 • Walkower przyznaje się, jeśli w danej drużynie wystąpi nieuprawniony do gry zawodnik (nie będzie go na liście zawodników zatwierdzonej przez organizatorów przed rozpoczęciem ligi) lub drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz.

6.   Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy ligi powinni odznaczać się charakterystycznymi dla swojej drużyny jednolitymi strojami.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy
 • Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami PZPK.
 • W sprawach związanych z organizacją ligi można kontaktować się z mgr Arturem Żaba
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 • Najlepsze drużyny będą nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz zwycięzcy pucharami i nagrodami rzeczowymi.