Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, telefon: 18 33 19 040.

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Konrad Osiniak, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Starostwo Powiatowe w Limanowej,

- Kuratorium Oświaty,

- Centralna Komisja Egzaminacyjna,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

 

Oryginalność, kreatywność i niezwykłe spojrzenie na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego – te wszystkie walory znaleźli jurorzy w pracach Justyny Kraus i Natalii Boduch. Uczennice ZSTI zostały laureatkami konkursu fotograficznego Fotokrajobraz organizowanego przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W ZSTI zakończyły się dwa kursy zawodowe. Kolejne grupy uczniów technikum mechanicznego i zasadniczej szkoły zawodowej – kierunek mechanik monter maszyn i urządzeń zdobyły dodatkowe umiejętności niezwykle cenione przez pracodawców na rynku pracy. Kursy, prowadzony przez nauczyciela przedmiotów mechanicznych w ZSTI – p. Andrzeja Figurę, były finansowane dzięki projektowi unijnemu, w którym uczestniczy szkoła.

Szpital każdemu kojarzy się z bólem, cierpieniem, nadzieją na lepsze jutro, wyjściem z tej szarej ponurej rzeczywistości. Ale nie uczniom kl. 1TB i 1TR, którzy postanowili poświęcić swój wolny czas w sobotę, by wnieść promyk słońca dzieciom – pacjentom oddziału hematologii krakowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

Kto śledzi działania naszego koła „Caritas” wie, że jednym z obszarów jego zaangażowania są biedne kraje Afryki: Rwanda, Kongo i Burundi. Pracujące tam polskie misjonarki proszą nas czasem o konkretną pomoc.