Zastępstwa 19.01.2021

Zastępstwa

Okres: 19.01.2021 (wt.) - 19.01.2021 (wt.)

Dzień: 19.01.2021 (wt.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
9 Łyżnicka Elżbieta 1TSE Bezpieczeństwo i higiena pracy 204 Ślósarz Bogdan  
4 Serafin Jacek 4TIa Bazy danych P2 zajęcia odwołane  
5 Serafin Jacek 1TIa Systemy operacyjne P1 zajęcia odwołane  
6 Serafin Jacek 4TIb|G1 Pracownia baz danych 38 zajęcia odwołane  
7 Serafin Jacek 4TIb|G1 Pracownia baz danych 38 zajęcia odwołane  
1 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia konstrukcji spawanych w2 Dudzik Dariusz  
2 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia konstrukcji spawanych w2 Dudzik Dariusz  
3 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia konstrukcji spawanych w2 Dudzik Dariusz  
4 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia technik spajania w2 Dudzik Dariusz  
5 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia technik spajania w2 Dudzik Dariusz  
6 Trzópek Marek 3TS|P4 Pracownia technik spajania w2 Dudzik Dariusz  

Jak dojechać?

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Technikum

 • Technik budownictwa
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik spawalnictwa
 • Technik reklamy

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • monter konstrukcji budowlanych
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • nauczanie w wielu zawodach, kstzałcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa może wykonywać i koordynować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Kwalifikacje:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Dla zawodu Technik budownictwa dodatkowo proponujemy:
1.Komputerowe wspomaganie projektowania w budownictwie CAD
2.Komputerowa aranżacja wnętrz
3.Komputerowe zagospodarowanie przestrzeni zielonych

 

TECHNIK ELEKTRYK

Zawód ciągle poszukiwany na rynku pracy w małych firmach i dużych koncernach elektro - energetycznych. Kształcimy na wysokim poziomie o czym świadczą coroczne sukcesy na olimpiadach przedmiotowych.

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Dla zawodu Technik elektryk dodatkowo proponujemy:

 1. Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP
 2. Budowa i eksploatacja nowoczesnych instalacji elektrycznych
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych CAD

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. 
Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Dla zawodu Technik informatyk dodatkowo proponujemy:

 1. Technologie mobilne Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych. Poruszane tematy to: - Telefony komórkowe - Sieci GSM - Bezprzewodowe sieci komputerowe - Urządzenia przenośne - System nawigacji satelitarnej.
 2. Komputerowe wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej - Obsługa kas fiskalnych i programów wspomagających sprzedaż małych i średnich firm - Poznanie Programu Płatnika do przekazywania deklaracji ZUS - Poznanie programów finansowo - księgowych [np.: Comarch ERP Optima] - Poznanie programów do obsługi sprzedaży małych i średnich firm [np.: Subiekt]
 3. Programowanie sterowników przemysłowych PLC
 4. Pakiety biurowe - poziom zaawansowany Zajęcia mają przygotować uczniów do zdobycia umiejętności w standardzie ECCC oraz do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów ECCC
 5. Pierwsze kroki w elektronice
 6. Programowanie mikro kontrolerów przemysłowych. [z serii 8051 i Atmel AVT]
 7. Nowoczesne systemy zabezpieczeń
 8. Wirtualizacja systemów operacyjnych

 

 

TECHNIK SPAWALNICTWA

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10 Organizacja iwykonywanie prac spawalniczych

Dla zawodu Technik spawalnictwa dodatkowo proponujemy:

 • kurs programowania i obsługi centrum pionowego "Harnaś" ze sterowaniem firmy FANUC seria 0i
 • kurs spawania wg Euronormy
 • cięcie plazmowe

 

TECHNIK REKLAMY 

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK REKLAMY potrafi:

 1. planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 2. określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 3. sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 4. stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 5. planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 6. nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 7. stosować metody badań rynku reklamy,
 8. testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 9. oceniać wartość przygotowanych reklam,
 10. oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 11. wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 12. opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 13. prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 14. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 1. technik organizacji reklamy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. administrator produkcji filmowej,
 6. handlowiec,
 7. organizator usług sprzedaży internetowej,
 8. przedstawiciel handlowy,
 9. telemarketer,
 10. sprzedawca na telefon

 

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje prace w zakresie:

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
 • montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych),
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych,
 • montażu konstrukcji żelbetowych,
 • montażu konstrukcji drewnianych.

Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, budowaniu niezbędnych rusztowań.

Znajdzie zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych. Stanowiska pracy zorganizowane są najczęściej bezpośrednio na placu budowy oraz w nie wykończonych obiektach budowlanych.

 

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń zdobywa kwalifikacje do: wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń, sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontrolowania, regulowania, przeprowadzania prób po naprawach, instalowania i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych wyposażonych w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS).

Nauczyciele ZSTI

 

Dębski  Andrzej Dyrektor ZSTI, przedmioty elektryczne
Ślósarz  Bogdan wicedyrektor ZSTI, przedmioty mechaniczne
Kogut  Jerzy wicedyrektor ZSTI, przedmioty informatyczne
Adamczyk-Czech  Anna informatyka, reklama
Antosz  Kinga język polski
Antosz  - Rekucka Urszula religia
Bała  Joanna fizyka
Banaś  Bogusław nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Baum  Agnieszka język angielski
Biel-Habieda  Agnieszka język angielski, reklama
Bierowiec  Monika pedagog
Ceklarz  Karolina przedmioty budowlane
Czechowska  Ewa przedmioty budowlane
Diduszko  Ewa geografia, przedsiębiorczość
Dobrowolski Łukasz wychowanie fizyczne
Duc  Jolanta język polski
Dudzik  Antoni przedmioty elektryczne
Dudzik  Dariusz nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Dudzik Joanna wychowanie fizyczne
Dul  Emilia matematyka
Dutka  Szymon nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Figura  Andrzej przedmioty mechaniczne, kierownik ształcenia praktycznego
Głowa Andrzej nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Gocał  Paulina przedmioty budowlane
Gol  Agnieszka religia, przedmioty budowlane i mechaniczne
Górka  Agata bibliotekarz
Grzesiak  Adam nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Jamróz Stanisław przedmioty mechaniczne
Jaskólski  Grzegorz religia
Kalaga  Dominika język polski, historia, historia i społeczeństwo
Kapera Jacek przedmioty informatyczne
Karczewski Jerzy język angielski
Karpierz  Stanisław wychowanie fizyczne
Kościelniak-Małysz  Maria pedagog
Kotarba  Urszula język angielski
Kozak  Maria reklama
Krzywiak  Maria język polski
Lekki  Grzegorz przedmioty budowlane
Lizak  Robert język angielski
Łabuz Anna przedmioty zawodowe
Łabuz-Homa Małgorzata religia
Łanocha  Anna język niemiecki
Łyżnicka  Elżbieta pedagog
Madzula  Paweł wychowanie fizyczne
Majkowska Halina język angielski
Małysz  Przemysław edukacja dla bezpieczeństwa
Marszałek Sylwia język angielski
Mielnikiewicz  Michał wychowanie fizyczne
Murzynowska  Ewa język angielski
Nawara  Ewa język polski
Nawieśniak Jan wychowanie fizyczne
Nieckula  Adam przedmioty informatyczne
Nowak  Józef przedmioty elektryczne
Ogiela Marta język niemiecki
Oleksy  Marek nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Pawłowska  Barbara bibliotekarz
Perz  Zbigniew przedmioty elektryczne
Piaskowy  Łukasz nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Piątkowski  Piotr nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Przybytek  Krzysztof matematyka
Rusnak  Iwona chemia
Schmidt  Bogdan reklama
Serafin  Jacek przedmioty informatyczne
Sierant  Agnieszka matematyka
Skolarus  Joanna język angielski
Sowa  Elżbieta biologia
Stożek  Elżbieta informatyka
Stożek  Marcin przedmioty elektryczne
Stożek  Wojciech historia, wiedza o społeczeństwie
Sułkowska Bogumiła język niemiecki
Sułkowska  Gabriela język niemiecki
Sułkowski  Tomasz przedmioty informatyczne
Surma  Mariusz wychowanie fizyczne
Ślazyk-Liberda  Alicja przedmioty budowlane
Ślósarz  Michał nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Tram Roman informatyka
Trzópek Marek nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wasilewski Wiesław przedmioty informatyczne
Wiśniowski  Jacek język angielski
Wojdyła  Anna matematyka
Wójtowicz  Rafał nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Zięba  Monika plastyka, reklama
Żaba  Artur wychowanie fizyczne
Żaba  Maria wychowanie fizyczne
Żądło  Stanisław nauczyciel praktycznej nauki zawodu