Kierunki kształcenia

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Technikum

 • Technik budownictwa
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik spawalnictwa
 • Technik reklamy

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • monter konstrukcji budowlanych
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • nauczanie w wielu zawodach, kstzałcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa może wykonywać i koordynować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Kwalifikacje:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Dla zawodu Technik budownictwa dodatkowo proponujemy:
1.Komputerowe wspomaganie projektowania w budownictwie CAD
2.Komputerowa aranżacja wnętrz
3.Komputerowe zagospodarowanie przestrzeni zielonych

 

TECHNIK ELEKTRYK

Zawód ciągle poszukiwany na rynku pracy w małych firmach i dużych koncernach elektro - energetycznych. Kształcimy na wysokim poziomie o czym świadczą coroczne sukcesy na olimpiadach przedmiotowych.

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Dla zawodu Technik elektryk dodatkowo proponujemy:

 1. Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP
 2. Budowa i eksploatacja nowoczesnych instalacji elektrycznych
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych CAD

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. 
Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Dla zawodu Technik informatyk dodatkowo proponujemy:

 1. Technologie mobilne Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych. Poruszane tematy to: - Telefony komórkowe - Sieci GSM - Bezprzewodowe sieci komputerowe - Urządzenia przenośne - System nawigacji satelitarnej.
 2. Komputerowe wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej - Obsługa kas fiskalnych i programów wspomagających sprzedaż małych i średnich firm - Poznanie Programu Płatnika do przekazywania deklaracji ZUS - Poznanie programów finansowo - księgowych [np.: Comarch ERP Optima] - Poznanie programów do obsługi sprzedaży małych i średnich firm [np.: Subiekt]
 3. Programowanie sterowników przemysłowych PLC
 4. Pakiety biurowe - poziom zaawansowany Zajęcia mają przygotować uczniów do zdobycia umiejętności w standardzie ECCC oraz do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów ECCC
 5. Pierwsze kroki w elektronice
 6. Programowanie mikro kontrolerów przemysłowych. [z serii 8051 i Atmel AVT]
 7. Nowoczesne systemy zabezpieczeń
 8. Wirtualizacja systemów operacyjnych

 

 

TECHNIK SPAWALNICTWA

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10 Organizacja iwykonywanie prac spawalniczych

Dla zawodu Technik spawalnictwa dodatkowo proponujemy:

 • kurs programowania i obsługi centrum pionowego "Harnaś" ze sterowaniem firmy FANUC seria 0i
 • kurs spawania wg Euronormy
 • cięcie plazmowe

 

TECHNIK REKLAMY 

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK REKLAMY potrafi:

 1. planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 2. określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 3. sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 4. stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 5. planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 6. nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 7. stosować metody badań rynku reklamy,
 8. testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 9. oceniać wartość przygotowanych reklam,
 10. oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 11. wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 12. opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 13. prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 14. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 1. technik organizacji reklamy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. administrator produkcji filmowej,
 6. handlowiec,
 7. organizator usług sprzedaży internetowej,
 8. przedstawiciel handlowy,
 9. telemarketer,
 10. sprzedawca na telefon

 

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje prace w zakresie:

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
 • montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych),
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych,
 • montażu konstrukcji żelbetowych,
 • montażu konstrukcji drewnianych.

Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, budowaniu niezbędnych rusztowań.

Znajdzie zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych. Stanowiska pracy zorganizowane są najczęściej bezpośrednio na placu budowy oraz w nie wykończonych obiektach budowlanych.

 

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń zdobywa kwalifikacje do: wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń, sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontrolowania, regulowania, przeprowadzania prób po naprawach, instalowania i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych wyposażonych w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS).