Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

Dębski  Andrzej Dyrektor ZSTI, przedmioty elektryczne
Ślósarz  Bogdan wicedyrektor ZSTI, przedmioty mechaniczne
Kogut  Jerzy wicedyrektor ZSTI, przedmioty informatyczne
Adamczyk-Czech  Anna informatyka, reklama
Antosz  Kinga język polski
Antosz  - Rekucka Urszula religia
Bała  Joanna fizyka
Banaś  Bogusław nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Baum  Agnieszka język angielski
Biel-Habieda  Agnieszka język angielski, reklama
Bierowiec  Monika pedagog
Ceklarz  Karolina przedmioty budowlane
Czechowska  Ewa przedmioty budowlane
Diduszko  Ewa geografia, przedsiębiorczość
Duc  Jolanta język polski
Dudzik  Antoni przedmioty elektryczne
Dudzik  Dariusz nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Dul  Emilia matematyka
Dutka  Maria przedmioty mechaniczne
Dutka  Szymon nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Figura  Andrzej przedmioty mechaniczne
Gocał  Paulina przedmioty budowlane
Gol  Agnieszka religia
Górka  Agata bibliotekarz
Jaskólski  Grzegorz religia
Kalaga  Dominika język polski, historia, historia i społeczeństwo
Kapera Jacek przedmioty informatyczne
Karczewski Jerzy język angielski
Karpierz  Stanisław wychowanie fizyczne
Kotarba  Urszula język angielski
Krzywiak  Maria język polski
Lekki  Grzegorz przedmioty budowlane
Łanocha  Anna język niemiecki
Łyżnicka  Elżbieta pedagog
Madzula  Paweł wychowanie fizyczne
Małysz  Przemysław edukacja dla bezpieczeństwa
Mielnikiewicz  Michał wychowanie fizyczne
Murzynowska  Ewa język angielski
Nawara  Ewa język polski
Nawieśniak  Jan wychowanie fizyczne
Nieckula  Adam przedmioty informatyczne
Nowak  Józef przedmioty elektryczne
Oleksy  Marek nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Pawłowska  Barbara bibliotekarz
Perz  Kazimierz nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Piątkowski  Piotr nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wykupil  Szymon ksiądz, nauczyciel religii
Płachytka  Iwona język niemiecki
Przybytek  Krzysztof matematyka
Róg  Grażyna matematyka
Rusnak  Iwona chemia
Schmidt  Bogdan przedmioty organizacji reklamy
Serafin  Jacek przedmioty informatyczne
Sierant  Agnieszka matematyka
Skolarus  Joanna język angielski
Sowa  Elżbieta biologia
Stożek  Marcin przedmioty elektryczne
Stożek  Wojciech historia, wiedza o społeczeństwie
Sułkowska  Gabriela język niemiecki
Sułkowski  Tomasz przedmioty informatyczne
Surma  Mariusz wychowanie fizyczne
Ślazyk-Liberda  Alicja przedmioty budowlane
Ślósarz  Michał nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Tyka  Janusz przedmioty budowlane
Wiśniowski  Jacek język angielski
Wojdyła  Anna matematyka
Zięba  Monika wiedza o kulturze, reklama
Żaba  Artur wychowanie fizyczne
Żaba  Maria wychowanie fizyczne
Żądło  Stanisław nauczyciel praktycznej nauki zawodu