• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

O profikaltyce w więzieniu

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w szczególnej wycieczce wychowawczo-profilaktycznej - odwiedzili zakład karny i areszt śledczy w Krakowie-Podgórzu.

Wyjazd odbył się z inicjatywy pedagoga szkolnego – Moniki Bierowiec-Łysek, która w programie wychowawczym kładzie szczególny nacisk na prewencję. W szkole odbywają się cyklicznego spotkania z funkcjonariuszami policji. Ich celem jest uświadomienie uczniom nie tylko, jakie zagrożenia na nich czekają, ale także, jak wygląda ich odpowiedzialność karna za ewentualne łamanie prawa.

Wizyta w zakładzie karnym była kolejną lekcją na temat praworządności. Uczniowie spotkali się z psychologiem prowadzącym terapię uzależnień od alkoholu. Zwiedzili oddział, gdzie są osadzeni młodociani przestępcy. Mieli też okazję przekonać się o nieuchronności kary za wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu.