Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy. Etap wewnętrzny przeprowadzany będzie 30 stycznia 2019 przez nauczycieli uczących języków obcych, a etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu: 26 lutego 2019 – część pisemna i 28 marca 2019 część – ustna.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym - obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Informacje i zapisy u nauczycieli języka angielskiego  i niemieckiego.