Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zapraszamy do udziału w turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora ZSTI. Szczegóły na plakatach i facebooku ZSTI.

 

Regulamin

,,III Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej

o Puchar Dyrektora ZSTI w Mszanie Dolnej”

 

1.Organizatorzy

 • Nauczyciele w-f ZSTI w Mszanie Dolnej.

 

2.Termin

 • 06.12.20178(środa) Start godzina 9.00

 

3.Cel organizacji turnieju

 • Popularyzacja piłki siatkowej wśród uczniów ZSTI                   w Mszanie Dolnej,
 • Krzewienie idei FAIR-PLAY i współzawodnictwa,
 • Integracja młodzieży poprzez sport i wspólną zabawę.

 

4.Uczestnictwo

 • W turnieju biorą udział reprezentacje poszczególnych klas,
 • Skład drużyny musi liczyć minimum 6 zawodników
 • Udział w turnieju jest dobrowolny,
 • Każda reprezentacja która zgłosi się do turnieju będzie zwolniona z lekcji, (max. liczba zawodników w drużynie to 8 osób).
 • Jeżeli w drużynie występuje dziewczyna to podczas gry każdy zdobyty przez Nią punkt jest liczony podwójnie (2pkt).
 • Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyć najpóźniej do 05.12.2018 w pokoju nauczycieli w-f, pok. 101(Instal) budynek na Matejki(gabinet WF).

5.System rozgrywek

 • System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (preferowany pucharowy).
 • Mecz rozgrywany będzie do trzech wygranych setów. Tie-break do 15 punktów.
 • Za zwycięstwo 2:0 przyznaje się 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 przyznaje się 2 punkty, za porażkę 1:2 przyznaje się 1 punkt, za porażkę 0:2 nie przyznaje się punktów w systemie grupowym, natomiast w systemie pucharowym przegrany odpada.
 • O kolejności w tabeli decydują: duże punkty, stosunek setów, stosunek małych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku
 • Walkower przyznaje się, jeśli w danej drużynie wystąpi nieuprawniony do gry zawodnik (nie będzie go na liście zawodników zatwierdzonej przez organizatorów przed rozpoczęciem turnieju) lub drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz.

 

6.Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy turnieju powinni odznaczać się charakterystycznymi dla swojej drużyny jednolitymi strojami.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z jasną (halową) podeszwą.
 • Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.
 • W sprawach związanych z organizacją turnieju można kontaktować się z  mgr Arturem Żaba
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 • Najlepsze drużyny będą nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz zwycięzca pucharem przechodnim.
 • Dla najlepszych zawodników oraz kibiców występujących w konkursach są przewidziane upominki.
 • Mile widziane czapki mikołaja wśród zawodników                 i kibiców, klasa która będzie miała na sobie najwięcej czapek otrzyma nagrodę JJJ
 • Podczas turnieju wśród kibiców będzie przeprowadzony konkurs wiedzy o siatkówce – zapraszamy!!!