Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej będzie jedyną w Polsce szkołą uczącą nowego zawodu, nie znajdującego się do tej pory na rządowej liście Klasyfikacji zawodów i specjalności. Jest już decyzja minister edukacji narodowej, na mocy której we wrześniu w murach przy ul. Starowiejskiej rozpoczną kształcenie pod opieką naukową Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przyszli technicy spawalnictwa. Jeśli eksperyment edukacyjny powiedzie się, kierunek będzie powszechnie nauczany w innych szkołach w Polsce.

Przypomnijmy, że ambicją twórców projektu – nauczycieli zawodów mechanicznych w ZSTI: Andrzeja Figury i Bogdana  Ślósarza jest nie tylko przeprowadzenie eksperymentu, który ma trwać od września 2018 roku do czerwca 2022, ale przede wszystkim wprowadzenie nowego zawodu na rynek pracy, który od wielu lat wyraża bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym - spawacz, jak i średnim - technik spawalnictwa.

- Jak wskazują urzędy pracy, aktualnie problemem jest niskie ogólne wykształcenie osób posiadających uprawnienia spawacza (niejednokrotnie zaledwie podstawowe) i brak chęci poszerzania zdobytych kwalifikacji, pogłębiania wiedzy zawodowej i rozwoju zawodowego. Mówiąc wprost, rynek pracy zmaga się z brakiem średnio wykwalifikowanej kadry technicznej – tłumaczy Andrzej Figura. - Autorski program nauczania dla zawodu „Technik spawalnictwa” powstał w celu przygotowania i stworzenia uczniom możliwości podjęcia zatrudnienia w branży spawalniczej oraz zapewnienia wysoko wyspecjalizowanej kadry, która byłaby w stanie wypełnić deficytową lukę na rynku pracy w tym zawodzie.

Pomysł zyskał już wcześniej poparcie i rekomendacje wielu związanych z branżą spawalniczą instytucji, by w końcu uzyskać tę najważniejszą decyzję – zgodę ministerstwa edukacji narodowej. - Ukończenie technikum w zawodzie technik spawalnictwa znacznie ułatwi uzyskanie specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów i technologów spawalników i w konsekwencji przyczyni się do wypełnienia braków kadrowych w branży, powstałych między grupą pracowników produkcji podstawowej (spawacze), a kadrą inżynierską. Założenia eksperymentu przewidują umożliwienie wszystkim uczniom uzyskania uprawnień spawalniczych w wybranej metodzie, co spełnia oczekiwania wszystkich zainteresowanych – czytamy w uzasadnieniu.

Już rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej technikum spawalnictwa w ZSTI, a od września na przyszłych techników spawaczy będzie czekać nie tylko nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe oraz warsztaty szkolne), ale i doświadczona kadra pedagogiczna. Andrzej Figura – jeden z autorów projektu,  na dodatkowych kursach specjalistycznych wykształcił już kilka pokoleń cenionych w kraju i za granicą spawaczy. Jeśli eksperyment się powiedzie, będzie miał szasnę kształcić już w 4-letnim cyklu nauczania wykwalifikowanych fachowców posiadających oprócz umiejętności praktycznych szeroką teoretyczną wiedzę branżową.