Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Uczniowie kl. 1TIA oraz SB mieli okazję przekonać się, jak wygląda więzienna codzienność, uczestnicząc w szczególnej lekcji wychowawczo-profilaktycznej, jaką była wizyta w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

Wyjazd odbył się z inicjatywy pedagogów szkolnych – Moniki Bierowiec-Łysek i Elżbiety Łyżnickiej. Dla uczniów ZSTI nie było to pierwsze spotkanie z osadzonymi i wymiarem sprawiedliwości. W programie wychowawczym szkoły kładzie się bowiem szczególny nacisk na prewencję. Cyklicznie odbywają się spotkania z funkcjonariuszami policji, sędziami, uczniowie uczestniczą też w rozprawach sądowych odbywających się w wydziałach karnych, kilkakrotnie odwiedzili również krakowski zakład karny i areszt śledczy. Celem tych wszystkich działań jest  uświadomienie młodym ludziom nie tylko, jakie zagrożenia na nich czekają, ale także, jak wygląda ich odpowiedzialność karna za ewentualne łamanie prawa.

Dla uczniów wizyta w nowosądeckiej jednostce penitencjarnej była niezwykle szokującym doświadczeniem. Przebywają tu bowiem głównie recydywiści odsiadujący bardzo długie wyroki, nawet dożywocia.