Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Grupa uczniów ZSTI z klas pierwszych: TR, TB, TIA pod opieka nauczyciela biologii – Elżbiety Sowy, wzięła udział w konkursie prozdrowotnym „Zdrowie to Twój Skarb”, którego tematem przewodnim było hasło „Aktywnie znaczy  zdrowo”. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował   Jan Puchała, starostwa powiatu limanowskiego.

Celem konkursu była promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej, propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, upowszechnianie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, upowszechnianie wśród młodzieży najnowszej wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej i właściwej diety na funkcjonowanie układu ruchu, układu pokarmowego i krwionośnego.