Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W ubiegłą sobotę sfinalizowaliśmy wielkopostną akcję pomocy Polakom ma wschodzie – nadaliśmy 3 paczki z żywnością i środkami czystości dla naszych rodaków z Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa.

To zabytkowe miasteczko ma wiele ważnych kart związanych z historią Polski – m.in. to tam dokonał życia król Władysław Jagiełło. Po zmianie granic część Polaków repatriowano do Ojczyzny, wielu jednak zostało tam, gdzie mieli domy i groby przodków. Dziś ci w większości sędziwi nasi rodacy z trudem wiążą koniec z końcem. Stąd nasze regularne przedświąteczne zbiórki dla nich. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali dary: uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a nawet osobom spoza naszej szkolnej społeczności, które o akcji dowiedziały się z fanpage koła „Caritas”. Dzięki współpracy wielu osób nasi rodacy będą mogli godniej i radośniej przeżyć Święta Wielkiej Nocy. To taki nasz mały gest nie tylko miłosierdzia, ale i patriotyzmu. Dary przekazaliśmy przez pośrednictwo Sióstr Michalitek z Przemyśla, skąd odbierze je polska pallotyna, S.Danuta Jarosz i przewiezie do nieodległego Gródka – tak jest szybciej i taniej.