Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zawód technik budownictwa jest zawodem atrakcyjnym, wymagającym wszechstronnej wiedzy, dobrego przygotowania zawodowego i dobrego stanu zdrowia. Szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia średniego zawodowego i zdawania matury.

W technikum budowlanym wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
BUD.08. Wykonywanie konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po ukończeniu nauki absolwenci przygotowani są do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami ludzi przy wznoszeniu obiektów budowlanych, sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego, bądź kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych.
Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.
Absolwenci naszej szkoły pracują w przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzą własne firmy budowlane, pracują w biurach projektów jako asystenci projektanta oraz kontynuują naukę na wyższych uczelniach, w szczególności na kierunku budownictwo lądowe.
Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz szkolenia technologiczne i produktowe ze współpracą z największymi polskimi firmami związanymi z budownictwem. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z dokumentacją budowlaną, nowoczesną technologią wykonywania robót budowlanych, materiałami budowlanymi i organizacją stanowiska pracy.

  • Twoim marzeniem jest nauka w ciekawym i przyszłościowym zawodzie?
  • Pragniesz w przyszłości wykonywać ciekawe, rozwijające i dobrze płatne zadania?
  • Jesteś kreatywny, ambitny i ciekawy świata?
  • Chcesz tworzyć otaczający Cię świat a nie tylko się jemu przyglądać?

Technikum budownictwa to odpowiednie miejsce dla Ciebie.