Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W dniach od 6 – 8 października strzelcy z Obwodu Małopolskiego wzięli udział w pierwszym ćwiczeniu taktyczno – specjalnym pk. „MECH – 17”, które odbyły się na terenie ZSTI w Mszanie Dolnej, gdzie mieści się ZS Strzelec Js2404 Mszana Dolna.

W dniach od 6 – 8 października strzelcy z Obwodu Małopolskiego wzięli udział w pierwszym ćwiczeniu taktyczno – specjalnym pk. „MECH – 17”, które odbyły się na terenie ZSTI w Mszanie Dolnej, gdzie mieści się ZS Strzelec Js2404 Mszana Dolna. Podczas ćwiczenia strzelcy szkolili się z zakresu:
- Taktyki czarnej;
- CLS (Combat Life Saver);
- BLOS (Broń, Lufa, Otoczenie, Spust);
- Ochrony i Obrony Obiektów;
- SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), czyli przetrwanie, unikanie, opór i ewakuacja;
- Łączności;
- Budowy broni;
- Terenoznastwa;
- Topografi;
- Zielonej taktyki;
- Regulaminów;
- Musztry.
Pierwsze dwa dni strzelcy szkolili się z w/w tematów a ich podsumowanie czyli pozyskanie wiedzy odbyły się w ostatni dzień, gdzie zaplanowano manerwy pk. „MECH – 17.Strzelcy, którzy byli podzieleni na 3 drużyny zostali egzaminowani z w/w tematów poprzez wykonywanie zadań w warunkach bojowych. Ćwiczenie taktyczno – specjalne pk. „MECH – 17” organizowała nasza Jednostka. W ćwiczeniu wzięły udział Jednostki z Obwodu Małopolskiego czyli:
- Jednostka Strzelecka 2402 Limanowa;
- Jednostka Strzelecka 2404 Mszana Dolna;
- Jednostka Strzelecka 2403 Kraków.
Podczas ćwiczeń obowiązywała dyscyplina wojskowa oraz pełne regulaminy strzeleckie, gdzie strzelcy wykazywali się dużą wiedzą na w/w temat. Kolejne manewry będą planowane w najbliższej przyszłości dlatego jeśli chcecie przeżyć na własnej skórze lub nauczyć się podstaw wojskowego rzemiosła serdecznie zapraszamy do naszej jednostki.