• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Projekt młodzieżowy SĘDZIA SPORTOWY w naszej szkole

W ubiegłym miesiącu na obiektach sportowych ZSTI Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie był organizatorem 3-dniowej Konferencji Szkoleniowej dla uczestników Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „MŁODZIEŻOWY SĘDZIA SPORTOWY”. Młodzież w wieku od 14-18 lat szlifowała swoją wiedzę i umiejętności w trzech dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa i lekkoatletyka.

W sumie pod okiem Sędziów Związkowych koszykówki, siatkówki i LA zostało przeszkolona grupa ponad 60 dziewcząt i chłopców z kilku szkół z Gorlic, Nowego Sącza, Limanowej i Mszany Dolnej. Najpierw młodzi adepci MSS szkoleni byli przez swoich nauczycieli - trenerów w macierzystych szkołach. W ZSTI przyszli sędziowie zawodowe szlify zdobywali pod okiem nauczyciela wf pana Łukasza Dobrowolskiego. Nad całością projektu czuwał Wiceprezes MSZS – pan Feliks Piwowar. W trakcie konferencji młodzież nabyła umiejętności sędziowskie zarówno teoretyczne,  jak i praktyczne, tj. sygnalizację sędziowską, znajomość przepisów i ich interpretację oraz prowadzenie meczy i zawodów sportowych na żywo. Na koniec przyszli adepci sztuki sędziowskiej przystąpili do egzaminów teoretycznych i praktycznych, które wszyscy zaliczyli i otrzymali legitymacje Młodzieżowego Sędziego Sportowego z rąk prezesa MSZS Waldemara Gramka, wiceprezesa Feliksa Piwowara oraz opiekunów szkolnych prowadzących zajęcia.