• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Olimpiada Teologii Katolickiej

W ZSTI odbyły się eliminacje Olimpiady Teologii Katolickiej. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Każdego roku olimpiadę organizuje inna diecezja – w tym roku jest to Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

To już  XXXIII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej. W etapie szkolnym w „Instalu” wzięło udział 7 osób, a do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się dwóch uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki: Krzysztof Skowronek i Tomasz Wilk z kl. IV TRp.

Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości – szczególnie z Ewangelii wg św. Jana; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Krzyśkowi i Tomkowi gratulujemy. Etap diecezjalny odbędzie się 12.01.2023 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie.