• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Konkurs historyczny - propozycja dla miłośników historii

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z p. Marią Zawirską.