• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

O cyberprzemocy w areszcie śledczym

W ZSTI trwa cykl zajęć profilaktycznych. Tym razem klasa 4TS wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Baum i inicjatorką przedsięwzięcia, pedagog p. Moniką Bierowiec-Łysek uczestniczyła w zajęciach wychowawczych w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna za popełnione czyny oraz przestępczość w cyberprzestrzeni i jej konsekwencje karne.