• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

„Każdy inny, wszyscy równi” - czyli Międzynarodowy Dzień Tolerancji


Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, które ma na celu promowanie szacunku, akceptacji, uznania różnorodności kultur na świecie. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji.

Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. 

Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Uczniowie klas Technikum Reklamy na zajęciach z Grafiki reklamowej oraz Pracowni fotografii i multimediów prowadzonych przez p. Marię Kozak tworzyli projekty, których celem jest promocja tego właśnie dnia. Celem inicjatywy było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii. Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęciły do walki z brakiem tolerancji.

Wszystkim tym, którzy spotykają się z nietolerancją lub po prostu – chcą porozmawiać przypominamy, że w naszej szkole działa pomoc psychologiczno – pedagogiczna: