• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Bezpieczny Powiat Limanowski w ZSTI

Uczniowie ZSTI wzięli udział w prelekcji i ćwiczeniach ratownictwa medycznego zorganizowanych przez AutoMoto Klub Limanowa, który włączył się w działania związane z realizacją projektu "Bezpieczny Powiat Llimanowski"- edycja 2022.


To nie jedyne działania projketowe. Już jutro kolejne klasy będę uczestniczyć w wykładacj ks. Jerzego Smolenia dotyczących przemocy. Ks. dr Jerzy Smoleń jest wykładowcą Akademii Ignatianum w Krakowie, jest także cenionym psychologiem i psychoonkologiem. aktywnie działa w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Budzić Nadzieję” w Dobrej.

Przypomnijmy, że projekt "Bezpieczny Powiat Llimanowski" jest dofinansowany w tym roku w  ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.