• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

„Nie daj szansy AIDS” - zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie  wiedzy o AIDS/HIV pod hasłem „ Nie daj szansy AIDS”, który odbędzie się 1 grudnia. Materiały konkursowe będą dostępne u pedagogów szkolnych. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie udziału w konkursie  u p. Elżbiety Łyżnickiej, p. Moniki Bierowiec – Łysek, p. Marii Małysz oraz p. Małgorzaty Tekieli.

Zakres tematyczny: Pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV, Przebieg zakażenia HIV (fazy, objawy, zakażenia oportunistyczne), Diagnostyka w kierunku HIV,Drogi szerzenia się zakażeń HIV, Czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV, Profilaktyka zakażeń, Ekspozycja pozazawodowa, Działalność Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV, Opieka nad chorym - podstawy wiedzy, Leczenie osób zakażonych HIV - podstawy wiedzy.