• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Zainspirowane lasem - kolejny konkurs fotograficzny

Dorota Gruca i Wiktoria Koszarek z klasy 2 TR wzięły udział w XI edycji Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”, organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Piękno lasu".

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szkolnym organizatorem konkursu była Monika Zięba - wychowawca klasy 2 TR i nauczyciel przedmiotów zawodowych. Dziewczynom gratulujemy i czekamy na ogłoszenie wyników!