• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Zajęcia z pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Mszanie Dolnej

Dnia 14 września 2022 roku w Miejskim Przedszkolu nr 2 na ulicy Orkana 12 odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy na, które jesteśmy zapraszani co roku. Były one prowadzone przez pana mgr Przemysława Małysza.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.