• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Konkurs z języka angielskiego " Elllo "

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego " Elllo ", który będzie oparty na znajomości słownictwa i rozumieniu tekstów ze słuchu. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia. Szczegółowe informacje i materiały dostępne u pani Urszuli Kotarby.