• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Olimpijczycy z ZSTI - pasjonaci historii

Do grona olimpijczyków ZSTI dołączyli w tym roku informatycy. Uczniowie klasy III TIp z sukcesem wzięli udział w VIII edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii.

Olimpiada, organizowana przez Fundację Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, obejmuje zakres tematyczny historii współczesnej polskiej i światowej.  Jej celem jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich, a także rozbudzenie zainteresowania genezą i  przemianami demokratycznymi w bloku państw znajdujących się za tzw. „żelazną kurtyną”.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpili uczniowie klas III technikum informatycznego, wśród których najwyższe lokaty zdobyli: Karolina Świerk i Błażej Tyka. Wyniki pozwoliły im zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 16 marca w Krakowie. Uczniowie rozwiązywali test złożony z pytań o różnym stopniu trudności, musieli wykazać się wiedzą z historii  polskiej solidarności, ale również znajomością wydarzeń z II poł. XX wieku w krajach bloku wschodniego. Regulamin olimpiady dopuszcza do etapu krajowego uczniów ostatnich klas technikum, dlatego z racji wieku, nasi informatycy nie mogli przejść do finału. Mimo to uzyskana punktacja dała im wysoką lokatę, pozwalającą z optymizmem patrzeć na kolejną edycję konkursu. Doceniając przygotowanie uczniów, ich zaangażowanie, organizatorzy obdarowali młodzież pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Zarówno Karolina, jak i Błażej są zmotywowani do udziału w IX edycji turnieju. Może kolejni fascynaci współczesnej historii dołączą do olimpijczyków? Bo przyszły rok, będzie rokiem sukcesu dla ZSTI!