Projekt "Zawód nie zawodzi" - edycja 2021/2022 rozpoczęta!

.W ZSTI rozpoczyna się druga edycja projektu "Zawód nie zawodzi" - wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów szkół podstawowych  adresowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, którzy muszą się zmierzyć z często niełatwym wyborem własnej kariery.

Tradycyjnie już,  aby pomóc uczniom szkół podstawowych w określeniu swoich preferencji zawodowych, ZSTI wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne. Na specjalnie stworzonej platformie e-learningowej każdy może nie tylko zapoznać się z teoretycznymi informacjami dotyczącymi poszczególnych branż, takich jak budownictwo, spawalnictwo, elektroenergetyka, informatyka, czy reklama, ale także poznać ofertę rynku pracy.

Projekt zakłada edukację i zabawę, mającą na celu rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół  podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Dlatego w każdym obszarze zostaną opublikowane materiały dydaktyczne, a uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę. Konkurs zaplanowano w dwóch etapach. Od 25 do 29 kwietnia będzie trwał etap szkolny, który pozwoli wyłonić po dwóch laureatów z każdego obszaru konkursowego. Zwycięzcy etapu szkolnego  zostaną zaproszeni 27 maja do ZSTI, aby wziąć udział w finale konkursu. Na laureatów finału i najbardziej aktywne szkoły czekają cenne nagrody ufundowane przez sponsora, którym w tym roku jest firma  PalletenWerk.

Projekt jest realizowany pod patronatem sądeckiego stowarzyszenia Humaneo, z którym szkoła współpracowała od wielu lat, m.in przy organizacji ogólnopolskiego konkursu Zawód nie zawodzi adresowanego najpierw do uczniów gimnazjów, a potem absolwentów szkół podstawowych, lidera,  zajmującego się organizowaniem szkoleń i egzaminów zawodowych w standardach europejskich ECCC i VCC oraz firmę BLACHOTRAPEZ, partnera szkoły w obszarze budowlanych.