• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Matematyka w obiektywnie - zapraszamy do udziału w konkursie

Nauczyciele matematyki w ZSTI zapraszają do wzięcia udziału w XII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Na laureatów czekają cenne nagrody.

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 30 listopada 2019r. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie  Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki – w sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii – tłumaczą organizatorzy. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie sześć zdjęć. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu można uzyskać u nauczycieli matematyki w ZSTI.