Informacja dla pracodawców

W związku z zawieszeniem działalności szkół w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. przypominamy, że młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 9 do 29 listopada nie mają obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna:  art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19