Organizacja egzaminu z kwalifikacji - część pisemna

Przypominamy o obowiązkach zdających podczas egzaminu kwalifikacyjnego! Wejście na sale egzaminacyjne rozpoczynamy na godzinę przed egzaminem pisemnym.

Na sale egzaminacyjne w dniu 23.06 wchodzimy wg porządku:
  • uczniowie zdający egzamin o godzinie 10:00 z nazwiskami od A do K + Ł z technikum oraz uczniowie szkoły branżowej klasy III wchodzą na salę głównym wejściem na salę gimnastyczną
  • uczniowie z nazwiskami od L do Ż wchodzą na salę wejściem ewakuacyjnym od strony busów
  • uczniowie zdający egzamin o godzinie 12:00 oraz o 14:00 wchodzą na salę głównym wejściem na salę gimnastyczną
W czasie wejścia używamy obowiązkowo maseczki (przyłbicy) i zachowujemy dystans minimum 1,5 m.
Każdy zdający musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, czarny długopis, przybory konieczne na egzaminie oraz ewentualnie małą butelkę wody.
Telefony komórkowe, torebki, okrycia itp. nie można wnosić na sale egzaminacyjne.

Przed wejściem na egzamin i po jego zakończeniu na terenie szkoły bezwzględnie zachowujemy dystans min. 1,5 metra.