Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej odbędzie się w piątek 26. czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w następujący sposób:

 

9.00 - oficjalne zakończenie roku szkolnego w budynku przy ul. Starowiejskiej 4. W uroczystości uczestniczą przedstawiciele klas- 3 osoby wyznaczone przez wychowawcę, jednostka Strzelecka, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, Poczet Sztandarowy oraz nauczyciele ZSTI.

 

od godz. 10.00 - spotkania klas z wychowawcami wg ustalonego harmonogramu (godz. 10.00, 11.00 oraz 12.00). W czasie spotkań wychowawcy przekażą uczniom świadectwa, nagrody, itp. W tym dniu należy oddać książki do biblioteki. Osoby korzystające ze szkolnego sprzętu komputerowego są zobowiązane do jego oddania.

 

W trakcie uroczystości w szkole zachowujemy społeczny dystans oraz obowiązujące zasady sanitarne.

 

Szczegółowy harmonogram spotkań z wychowawcami zostanie podany w późniejszym terminie.