Harmonogram egzaminów zawodowych pisemnych w sesji letniej

Prosimy wszystkich zainteresowanych uczniów o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów pisemnych w sesji letniej.

Harmonogram części praktycznej (podstawa programowa 2017 – oznaczenie kwalifikacji dwuliterowe), wychowawcy poszczególnych klas umieszczą w e-dzienniku.