Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Prosimy wszystkich zainteresowanych uczniów o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów pisemnych w sesji letniej.

Harmonogram części praktycznej (podstawa programowa 2017 – oznaczenie kwalifikacji dwuliterowe), wychowawcy poszczególnych klas umieszczą w e-dzienniku.