Informacja dla maturzystów - organizacja wejścia na sale egzaminacyjne

Prosimy wszystkich zdających o zapoznanie się z organizacją wejść na sale egzaminacyjne

EGZAMINY MATURALNE  CZERWIEC 2020

08.06.2020 - JĘZYK POLSKI PP godz. 9.00

4TI (numery z dziennika od 1 do 20) - SALA P1
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TI (numery z dziennika od 21 do 35), 4TR, 4TMB - SALA GIMNASTYCZNA
wejście ewakuacyjne (od strony BUS) do sali gimnastycznej

 

4TE, 4TB + LOD - SALA GIMNASTYCZNA
wejście główne do sali gimnastycznej

 

08.06.2020 -JĘZYK POLSKI PR godz. 14.00  - AULA

wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

09.06.2020 - MATEMATYKA PP godz. 9.00

4TI (numery z dziennika od 1-20) - SALA P1
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TB, 4TE – SALA GIMNASTYCZNA
wejście główne do sali gimnastycznej

 

4MB, 4TR (numery od 26 do 30), 4TI (numery z dziennika 21 do 35) + powtarzający  (T, LOD) - SALA GIMNASTYCZNA
wejście ewakuacyjne (od strony BUS) do sali gimnastycznej

 

4TR (numery z dziennika od 1 do 25) - AULA
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

10.06.2020 - JĘZYK ANGIELSKI PP godz. 9.00

4TI (numery z dziennika od 1 do 20) - SALA P1
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TI (numer z dziennika 24) - SALA Nr 30
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TI (numery z dziennika od 21 do 35) – SALA Nr 12
wejście ewakuacyjne od strony rzeki

 

4TMB (numery z dziennika od 1 do 15) - SALA Nr 16
wejście ewakuacyjne od strony rzeki

 

4TMB (numery z dziennika od 17 do 26) - SALA Nr 14
wejście ewakuacyjne od strony rzeki

 

4TR (numery z dziennika od 26 do 30) – SALA Nr 14
wejście ewakuacyjne od strony rzeki

 

4TR (numery z dziennika od 1 do 25) – AULA
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TB, 4TE i powtarzający - SALA GIMNASTYCZNA
wejście główne do sali gimnastycznej

 

10.06.2020 - JĘZYK ANGIELSKI PR godz. 14.00

4TR – AULA
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TMB - SALA P1
wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni

 

4TB, 4TE, 4TI   SALA GIMNASTYCZNA
wejście główne do sali gimnastycznej

 

15.06.2020 -MATEMATYKA PR godz. 9.00  - SALA GIMNASTYCZNA

wejście główne do sali gimnastycznej

 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE EGZAMINY W DNIACH

OD 16 DO 24 CZERWCA 2020R BĘDĄ PRZEPROWADZONE W AULI

wejście do szkoły głównymi drzwiami obok portierni