Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID- 19, do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół nauka jest realizowana na odległość.

W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych  do  zrealizowania  w  okresie,  w  którym  wprowadzono  czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, praktyki te realizuje się do  końca  roku  szkolnego  2019/2020  lub  w  klasach  programowo wyższych.

W związku z tym uczniowie klas 2TI oraz 3TR mający rozpocząć praktykę zawodową  od 20 kwietnia b.r. uczestniczą w zajęciach zdalnych wg obowiązującego planu.

Czas rozpoczęcia praktyki zawodowej zostaje przesunięty i będzie ogłoszony oddzielnym komunikatem.