Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe. Materiały, test próbny i konkursowy będą dostępne na platformie  e-learningowej szkoły. 

Wszystkich chętnych zapraszamy, swój udział możemy zgłaszać do p. Pauliny Gocał lub p. Karoliny Ceklarz. Test odbędzie się w  dniu 12.02.2020. Dla zwycięzcy i uczestników czekają nagrody.