Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

                     Regulamin

   

1.    Organizatorzy

·       Nauczyciele w-f ZSTI w Mszanie Dolnej.

 

2.    Termin

·       06.12.2019(piątek) Start godzina 8.00

·       Miejsce: budynek przy ul. Matejki 11

 

3.    Cel organizacji turnieju

·       Popularyzacja piłki siatkowej wśród uczniów ZSTI w Mszanie Dolnej,

·       Krzewienie idei FAIR-PLAY i współzawodnictwa,

·       Integracja młodzieży poprzez sport i wspólną zabawę.

 

4.    Uczestnictwo

·       W turnieju biorą udział reprezentacje poszczególnych klas,

·       Skład drużyny musi liczyć minimum 6 zawodników

·       Udział w turnieju jest dobrowolny,

·       Każda reprezentacja która zgłosi się do turnieju będzie zwolniona z lekcji, (max. liczba zawodników w drużynie to 8 osób).

·       Turniej rozgrywany jest w kategorii żeńskiej i męskiej

·       Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyć najpóźniej do 5.12.2019 w pokoju nauczycieli w-f, pok. 101(Instal) budynek na Matejki(gabinet WF)

·       Ilość drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5.    System rozgrywek

·       System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

·       Mecz rozgrywany będzie do trzech wygranych setów. Tie-break do 15 punktów.

·       Za zwycięstwo 2:0 przyznaje się 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 przyznaje się 2 punkty, za porażkę 1:2 przyznaje się 1 punkt, za porażkę 0:2 nie przyznaje się punktów w systemie grupowym, natomiast w systemie pucharowym przegrany odpada.

·       O kolejności w tabeli decydują: duże punkty, stosunek setów, stosunek małych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku

·       Walkower przyznaje się, jeśli w danej drużynie wystąpi nieuprawniony do gry zawodnik (nie będzie go na liście zawodników zatwierdzonej przez organizatorów przed rozpoczęciem turnieju) lub drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz.

 

6.    Informacje dodatkowe

·       Uczestnicy turnieju powinni odznaczać się charakterystycznymi dla swojej drużyny jednolitymi strojami.

·       Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z jasną (halową) podeszwą.

·       Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.

·       W sprawach związanych z organizacją turnieju można kontaktować się z  mgr Arturem Żaba

·       Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

·       Najlepsze drużyny będą nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz zwycięzca pucharem przechodnim.

·       Dla najlepszych zawodników oraz kibiców występujących w konkursach są przewidziane upominki.

·       Mile widziane czapki mikołaja wśród zawodników i kibiców, klasa która będzie miała na sobie najwięcej czapek otrzyma nagrodę JJJ

·       Każda klasa biorąca w turnieju zaprasza Swojego wychowawcę na konkurs : ,,zagrywka belfra” , który odbędzie się na długiej przerwie.

·       Podczas turnieju wśród kibiców będzie przeprowadzony konkurs wiedzy o siatkówce – zapraszamy!!!