Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W dniach 6 - 8 listopada klasy 2 i 3 technikum elektrycznego i elektryczno-mechanicznego uczestniczyły wwycieczce przedmiotowo-turystycznej. Pierwszym celem wyjazdu był Lubliniec - można powiedzieć, miasto elektryków, a drugim Konin z niezwykle ważną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski Elektrownią Pątnów.

W Lublińcu znajdują się dwie znane nacałym świecie firmy zajmujące się branżą energetyczną - obie gościły nasze klasy i prezentowały swoje produkty i działalność. Pierwsza z nich to EthosEnergy produkująca i serwisująca potężne transformatory energetyczne i generatory, druga to ElHand – zajmująca się produkcją różnych rodzajów transformatorów, dławików oraz filtrów. Zwiedzanie tych zakładów było znakomitą praktyczna lekcją maszyn elektrycznych, a także dało uczniom pogląd na sytuację rynku pracy dla przyszłych elektryków. W kolejnym dniu klasy poruszały się po Krainie Piastów, zaczynając od Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie, który jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku.

Następnie młodzież zwiedziła Gniezno - stolicę pierwszych polskich królów. Szczególną uwagę skupiły Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia Katedry oraz Muzeum Diecezjalne z najcenniejszymi zabytkami ważnymi dla historii państwa polskiego. Katedra na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie przypomina o wielu wydarzeniach w dziejach Kościoła i państwa polskiego. To właśnie w Gnieźnie arcybiskupi, a później prymasi dokonywali koronacji królewskich. Niejednokrotnie sprawowali urząd Interreksa – to do nich należał tytuł Pierwszego Księcia. Po tych wybitnych postaciach i ich działalności pozostało wiele pamiątek w postaci budowli, ważnych dokumentów i drogocennych fundacji. Wspaniała gotycka katedra wraz z jej podziemiami, niezwykłe Drzwi Gnieźnieńskie, ogromny skarbiec katedralny (trzeci co do wielkości i najstarszy w Polsce – dziś eksponowany w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej), niezliczona ilość dokumentów i ksiąg (najstarsza pochodzi z roku 800 i znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie) - wszystko to powodowało, że wizyta w tym miejscu była naprawdę wyjątkowa.

Wostatnim dniu młodzież powróciła ponownie na energetyczne tory i zwiedzała Elektrownię Pątnów, która jest największą elektrownią Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. Została zaprojektowana jako elektrownia parowa, kondensacyjna, blokowa, opalana węglem brunatnym. Uczniowie mieli okazję zobaczyć młyny węglowe, maszynownię, nastawnię, jak również podziwiać widoki z dachu jednego z najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce.