Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

DRODZY ABSOLWENCI GIMNAZJÓW !

Przed Wami jedna z ważniejszych decyzji życiowych – wybór szkoły ponadgimnazjalnej, która nie tylko pomoże Wam rozwinąć swoje zainteresowania, ale także pozwoli trafnie wybrać przyszły zawód. Kształcimy w zawodach, na które stale rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Po raz pierwszy zapraszamy Was także do Liceum Ogólnokształcącego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH to szkoła, która:

 

 

 

 • wyróżnia się przyjazną dla uczniów atmosferą,
 • posiada bogate tradycje,
 • prowadzi kształcenie w ramach szkół średnich i szkoły branżowej I stopnia,
 • przygotowuje do nauki w szkołach wyższych (oferuje profile ze zwiększoną ilością godzin z wybranych przedmiotów),
 • daje możliwość uzyskania tytułu technika,
 • przygotowuje do aktywnego wejścia na rynek pracy,
 • oferuje staże zawodoznawcze w zakładach pracy,
 • uczy przedsiębiorczości i samodzielności w podejmowaniu decyzji.

 

Ponadto ZSTI:

 • oferuje najbogatszy wybór specjalności i zawodów,
 • kształci w zawodach deficytowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy,
 • dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną,
 • posiada dobrze wyposażone, nowoczesne klasopracownie, salę gimnastyczną z nowoczesnym zapleczem,
 • ma dogodną lokalizację (w sąsiedztwie dworca PKS, busów),
 • dostosowuje system kształcenia do potrzeb młodzieży (wprowadzamy profile ze zwiększoną liczbą godzin z przedmiotów cieszących się największym zainteresowaniem wśród uczniów), prowadzimy szereg kursów zawodowych,
 • zapewnia uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań w ramach: Klubu Młodzieżowego Instal, telewizji szkolnej Instal TV, kółek zainteresowań,

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH
TO TRAFNY WYBÓR
Gimnazjalisto, zaINSTALuj się u nas
z nami jesteś skazany na sukces!

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

NOWOŚĆ!!!
Liceum Ogólnokształcące

 

Technikum zawodowe


Szkoła Branżowa I stopnia

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Już od 1 września 2017 r. ZSTI poszerza swoją ofertę edukacyjną o liceum ogólnokształcące. W LO nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W pierwszym roku uczniowie będą kształcić się w profilu ogólnym z językiem angielskim jako przedmiotem rozszerzonym, w klasie II i III - w jednym z dwóch profili dających dodatkowe możliwości zdobycia wiedzy i określenia swojej przyszłości zawodowej:

 • profil matematyczno-informatyczny – rozwijający kompetencje matematyczne i informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki i programowania;
 • profil akademicki - (pod patronatem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Rabce-Zdroju) - dzięki współpracy z obydwiema instytucjami uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez wykładowców Krakowskiej Akademii i funkcjonariuszy straży pożarnej;

 

W założeniu, zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie nauki w klasie o profilu akademickim, ma w przyszłości dać jej absolwentom realne szanse kontynuacji nauki w szkołach wyższych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem publicznym i prawem. Realizacja zajęć w klasie o profilu akademickim, uwzględniać będzie założenia nowej podstawy programowej, przy jednoczesnym innowacyjnym poszerzeniu programów nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, a także przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa o nowe treści i umiejętności. Dotyczyć to będzie między innymi zagadnień związanych z historią służb mundurowych w Polsce i na świecie, pracą służb i oddziałów specjalnych, zadaniami, prawami i obowiązkami współczesnych służb mundurowych w Polsce, Konwencjami genewskimi, historią wojskowości a także z dziejami broni, współpracą międzynarodową służb mundurowych, współczesnymi konfliktami lokalnymi, terroryzmem na świecie i jego zwalczaniem, organizowaniem akcji ratunkowych i ewakuacją czy udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównymi celami planowanych działań w ramach funkcjonowania klasy o profilu akademickim są:

 • zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania strategicznego i kryzysowego, ochrony ludności, kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego czy rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji,
 • poznanie technik interwencji i technik negocjacji,
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego,
 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z ceremoniałem w służbach mundurowych,
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,
 • nabycie praktycznych umiejętności pracy zespołowej a także rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za efekty swoich decyzji,
 • wpajanie nawyków przestrzegania dyscypliny,
 • zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego.

 

REKTUTACJA ELEKTRONICZNA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Aby złożyć podanie do Liceum Ogólnokształcącego w ZSTI w Mszanie Dolnej należy:

 1. Zalogować się na stronie internetowej rekrutacji elektronicznej.

 2. Z listy miejscowości wybrać: Mszana Dolna.

 3. Z listy szkół wybrać: Liceum Ogólnokształcące w Mszanie Dolnej.

 4. Z listy oddziałów wybrać oddział: 1A informatyczno - matematyczny lub 1B akademicki

Liceum Ogólnokształcące zostanie włączone do ZSTI od dnia 1 września 2017 r.

 

POWRÓT

 

REKTUTACJA ELEKTRONICZNA DO TECHNIKUM
Aby złożyć podanie do Technikum w ZSTI w Mszanie Dolnej należy:

 

 1. Zalogować się na stronie internetowej rekrutacji elektronicznej.

 2. Z listy miejscowości wybrać: Mszana Dolna.

 3. Z listy szkół wybrać: Technikum w ZSTI w Mszanie Dolnej.

 4. Z listy oddziałów wybrać interesujące oddziały technikum.

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa może wykonywać i koordynować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych


Dla zawodu Technik Budownictwa dodatkowo proponujemy:

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania w budownictwie CAD
 2. Komputerowa aranżacja wnętrz
 3. Komputerowe zagospodarowanie przestrzeni zielonych

 

POWRÓT

 

TECHNIK ELEKTRYK

Zawód ciągle poszukiwany na rynku pracy w małych firmach i dużych koncernach elektro - energetycznych. Kształcimy na wysokim poziomie, o czym świadczą coroczne sukcesy na olimpiadach przedmiotowych.

Kwalifikacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Dla zawodu Technik Elektryk dodatkowo proponujemy:

 1. Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP
 2. Budowa i eksploatacja nowoczesnych instalacji elektrycznych
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych CAD

POWRÓT

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności: C++ i PHP, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

Kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Dla zawodu Technik Informatyk dodatkowo proponujemy:

 1. Technologie mobilne - uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych (telefony komórkowe, sieci GSM, bezprzewodowe sieci komputerowe, urządzenia przenośne, system nawigacji satelitarnej),
 2. Komputerowe wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej: obsługa kas fiskalnych i programów wspomagających sprzedaż małych i średnich firm, poznanie programu Płatnika do przekazywania deklaracji ZUS, poznanie programów finansowo - księgowych [np.: Comarch ERP Optima], poznanie programów do obsługi sprzedaży małych i średnich firm [np.: Subiekt],
 3. Programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 4. Pakiety biurowe - poziom zaawansowany (zajęcia mają przygotować uczniów do zdobycia umiejętności w standardzie ECCC oraz do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów ECCC),
 5. Pierwsze kroki w elektronice,
 6. Programowanie mikro kontrolerów przemysłowych (z serii 8051 i Atmel AVT),
 7. Nowoczesne systemy zabezpieczeń.

POWRÓT

 

TECHNIK MECHANIK

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Ostatnie lata dowiodły, że w związku z rozwojem technik komputerowych zmieniła się charakterystyka zawodu technik mechanik i pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Kwalifikacje:
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dla zawodu Technik Mechanik dodatkowo proponujemy:

 • kurs programowania i obsługi centrum pionowego "Harnaś" ze sterowaniem firmy FANUC
 • kurs spawania wg Euronormy
 • kurs cięcia plazmowego

POWRÓT

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Technik organizacji jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Kwalifikacje:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy potrafi:

 1. Planować i organizować działalność reklamową i promocyjną
 2. Określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa
 3. Sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych
 4. Stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych
 5. Planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach
 6. Nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców
 7. Stosować metody badań rynku reklamy
 8. Testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją
 9. Oceniać wartość przygotowanych reklam
 10. Oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej
 11. Wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej
 12. Opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych
 13. Prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami
 14. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw reklamy
 • administrator produkcji filmowej
 • handlowiec
 • organizator usług sprzedaży internetowej
 • przedstawiciel handlowy
 • telemarketer
 • sprzedawca na telefon

POWRÓT


 

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

(SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA)

Kwalifikacja:

BD. 16 Montaż konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje prace w zakresie:

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu
 • montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych)
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych
 • montażu konstrukcji żelbetowych
 • montażu konstrukcji drewnianych

Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, budowaniu niezbędnych rusztowań. Znajdzie zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych. Stanowiska pracy zorganizowane są najczęściej bezpośrednio na placu budowy oraz w nie wykończonych obiektach budowlanych.

POWRÓT

 

REKTUTACJA ELEKTRONICZNA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
Aby złożyć podanie Szkoły Branżowej w ZSTI w Mszanie Dolnej należy:

 

 1. Zalogować się na stronie internetowej rekrutacji elektronicznej.

 2. Z listy miejscowości wybrać: Mszana Dolna.

 3. Z listy szkół wybrać: Szkoła Branżowa w ZSTI w Mszanie Dolnej.

 4. Z listy oddziałów wybrać interesujące oddziały szkoły branżowej.

 

 

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

(SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA)

Kwalifikacja:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń zdobywa kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń, sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontrolowania, regulowania, przeprowadzania prób po naprawach, instalowania i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych wyposażonych w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.
Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS).

POWRÓT