Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Ul. Starowiejska 4

34-730 Mszana Dolna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zsti.edu.pl

 

Znak sprawy: ZSTI.271.05/19                         Mszana Dolna dnia, 07.06.2019.

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej”

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

za cenę: 354 301,18 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta oceniona jako najkorzystniejsza jest ważna, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Razem pkt

3

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.   Ul. Jana Kazimierza 3,  01-248 Warszawa

100

100

1

EWE Polska sp. z o.o.  Ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań

96,27

96,27

2

Onico Energi  sp. z o.o. S.K.A. Ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa

84,73

84,73

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty, Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.