Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

Regulamin

1.    Organizatorzy

·       Nauczyciele w-f ZSTI w Mszanie Dolnej.

 

2.    Termin

·       27.05.2019(poniedziałek) Start godzina 12.00

 

3.    Cel organizacji turnieju

·       Popularyzacja siatkówki plażowej wśród uczniów ZSTI w Mszanie Dolnej,

·       Krzewienie idei FAIR-PLAY i współzawodnictwa,

·       Integracja młodzieży poprzez sport i wspólną zabawę.

 

4.    Uczestnictwo

·       W turnieju biorą udział uczniowie ZSTI,

·       Skład drużyny liczy 2 zawodników,

·       Udział w turnieju jest dobrowolny,

·       Każda reprezentacja która zgłosi się do turnieju będzie zwolniona z lekcji,

·       Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyć najpóźniej do 24.05.2019 w pokoju nauczycieli w-f, pok. 101.

5.    System rozgrywek

·       System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (brazylijski lub grupowy).

·       Mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów do 21pkt.  Tie-break do 15 punktów.

·       Walkower przyznaje się, jeśli w danej drużynie wystąpi nieuprawniony do gry zawodnik (nie będzie go na liście zawodników zatwierdzonej przez organizatorów przed  rozpoczęciem turnieju) lub drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz.

 

6.    Informacje dodatkowe

·       Uczestnicy turnieju powinni odznaczać się charakterystycznymi dla swojej drużyny jednolitymi strojami.

·       Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy

·       Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.

·       W sprawach związanych z organizacją turnieju można kontaktować się z  mgr Arturem Żaba

·       Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

·       Najlepsze drużyny będą nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz zwycięzcy pucharami.