Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej odbył się finał regionalny VII edycji konkursu dla gimnazjalistów promującego zawody techniczno-informatyczne „Zawód nie zawodzi”. Konkurs odbył się w nowej formule – po raz pierwszy w szranki wraz z gimnazjalistami stanęli uczniowie klas siódmych i ósmych.

Konkurs ten, którego od lat organizatorem jest sądeckie Stowarzyszenie Humaeno, a któremu patronuje Fundacja „Pomyśl o przyszłości”, na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń promujących działania edukacyjne wśród uczniów małopolskich gimnazjów, a teraz i szkół podstawowych. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych, wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e-learningowych form nauczania, gdyż to właśnie na platformie publikowano materiały szkoleniowe, testy próbne oraz testy na etap szkolny. W obecnej edycji do udziału w konkursie zaproszono uczniów ze szkół z powiatu limanowskiego oraz powiatów przyległych. Tradycyjnie już rolę Liderów Regionalnych pełnią: ZSTI w Mszanie Dolnej oraz ZSTiO w Limanowej. W ramach tych szkół powstały zespoły przygotowujące zagadnienia konkursowe w poszczególnych obszarach oraz koordynujące całość przedsięwzięcia.

Sukces ubiegłorocznych edycji sprawił, że w tym roku zainteresowanie konkursem było jeszcze większe. 700 uczniów rywalizowało w pięciu obszarach: informatycznym, elektrycznym, budowlanym, organizacji reklamy i  spawalniczo-mechaniczny (był to obszar związany z trwającym w ZSTI eksperymentem pedagogicznym, którego efektem jest pierwszy w Polsce kierunku technik spawalnictwa).

Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zmagali się z zadaniami konkursowymi już od kilku miesięcy. W piątek w ZSTI zwycięzcy etapu szkolnego – 120 osób, reprezentujących 15 szkół regionu, wzięło udział w finale. Rywalizacja była zacięta, o miejscu na podium decydowała nie tylko wiedzy, ale też i czas udzielenia odpowiedzi.

W obszarze spawalniczo-mechanicznym I miejsce zajął Wojciech Madzula ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej, II Kacper Kaciczak ze Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, a III Patryk Potaczek  reprezentujący Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, w obszarze elektrycznym zwyciężył Jan Setlak z Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, II miejsce zajął Kamil Zagórski ze Szkoły Podstawowej w Lubniu, a III – Anna Zając z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rabce Zdroju, w obszarze informatycznym bezkonkurencyjny okazał się Mikołaj Kaleta ze Szkoły Podstawowej w Lubniu, II miejsce przypadło Bogumiłowi Czyszczoniowi ze Szkoły Podstawowej Ponicach, a III Krzysztofowi Ligarskiemu z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rabce Zdroju, natomiast arkana organizacji reklamy najlepiej zna Emilia Zapała ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej, tuż za nią uplasowała się Aleksandra Mucha ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej, a ostatnie miejsce na podium w tej kategorii zajęła Amelia Żywczak z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rabce-Zdroju. W obszarze budowlanym najlepsza okazała się Aneta Sadowska ze Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, II miejsce zajął ubiegłoroczny laureat tego obszaru - Oskar Jung ze Szkoły Podstawowej w Ponicach , a III – Angelika Kalista reprezentujący tę samą szkołę.     

To jednak nie koniec  konkursowych zmagań. W czerwcu laureaci wszystkich obszarów z obydwóch rejonów spotkają się w ZSTI podczas Super Finału.