Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Przed wami jedna z ważniejszych decyzji życiowych – wybór szkoły średniej. Właśnie rozpoczyna się rekrutacja, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki. Przypominamy, że kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik budownictwa, technik reklamy oraz jako jedyny kierunek w Polsce - technik spawalnictwa. Dla tych, którzy jeszcze nie do końca potrafią sprecyzować swoje zainteresowania zawodowe, proponujemy naukę w murach naszej szkole, ale w liceum ogólnokształcącym – zarówno po szkole podstawowej jak, odpowiadając na duże zainteresowanie, po 3 klasie gimnazjum.

W technikum po gimnazjum  nauka trwa 4 lata, natomiast po szkole podstawowej 5 lat, a proces kształcenia w obydwóch przypadkach kończy się egzaminem maturalnym, stanowiącym przepustkę do rozpoczęcia studiów na wyższej uczelni i egzaminem zawodowym, uprawniającym do używania tytułu technika i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W liceum ogólnokształcącym dla absolwentów gimnazjów nauka trwa 3 lata, a dla absolwentów 8 klas szkoły podstawowej – rok dłużej. W obydwóch klasach liceum przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będzie język angielski, biologii i chemia. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Przygotowujemy także do wykonywania zawodu mechanika maszyn i urządzeń oraz montera konstrukcji budowlanych w 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w ofercie mamy także 3-letnią szkołę branżową wielozawodową.

Nasi uczniowie zdobywają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Jest to możliwe dzięki doskonałej bazie dydaktycznej placówki, takiej jak pracownie komputerowe, pracownie do projektowania CAD, nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne (stanowiska do spawania różnymi metodami, obrabiarka numeryczna CNC), itp.  Ponadto dzięki projektowi unijnemu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, który szkoła realizuje nieprzerwanie od 2010 roku, uczniowie zdobywają dodatkowe, certyfikowane kwalifikacje.

Nauka przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze, a życie szkolne obfituje w wiele wydarzeń, o których można przeczytać na naszej stronie internetowej www.zsti.edu.pl.

Przypominamy, że proces rekrutacji powinien rozpocząć od rejestracji się na stronie https://malopolska-pogim.edu.com.pl - dla absolwentów gimnazjów i https://malopolska-posp.edu.com.pl - dla uczniów kończących szkołę podstawową, a następnie dostarczenia wypełnionych i podpisaneych dokumenty do sekretariatu szkoły, ul. Starowiejska 4.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy, aby ten czas przepełniony wiarą i nadzieją upłynął w radosnej atmosferze serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych