Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Nabór elektroniczny - po szkole podstawowej

Nabór elektroniczny - po gimnazjum

 

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Technikum 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych

kierunek kształcenia / lata nauki przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedmioty
rozszerzone
technik budownictwa
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka fizyka
technik elektryk
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik informatyk
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), informatyka język angielski, informatyka
technik mechanik
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik spawalnictwa
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik reklamy
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), plastyka język angielski

 

Technikum 4-letnie dla absolewentów gimnazjów

kierunek kształcenia / lata nauki przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedmioty rozszerzone
technik budownictwa
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), informatyka matematyka,
fizyka
technik elektryk
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka matematyka,
fizyka
technik informatyk
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), informatyka matematyka, informatyka
technik mechanik
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka matematyka,
fizyka
technik spawalnictwa
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka matematyka,
fizyka
technik reklamy
4-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), plastyka język angielski,
matematyka

 

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia dla absolewntów szkół podstawowych

zawód / lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
praktyka
mechanik-monter maszyn i urządzeń
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
monter konstrukcji budowlanych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
wielozowodowa
dla pracowników młodocianych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka u pracodawców
po podpisaniu umowy o pracę

 

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia dla absolewntów gimnazjów

zawód / lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
praktyka
mechanik-monter maszyn i urządzeń
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), zajęcia techniczne
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
monter konstrukcji budowlanych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), zajęcia techniczne
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
wielozowodowa
dla pracowników młodocianych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), zajęcia techniczne
praktyka u pracodawców
po podpisaniu umowy o pracę

 

Liceum ogólnokształcące 4-letnie dla absolwentów szkół podstawowych

lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
przedmioty rozszerzone
liceum ogólnokształcące
4-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy
(najwyższa ocena), biologia
język angielski, biologia, chemia

 

Liceum ogólnokształcące 3-letnie dla absolwentów gimnazjów

lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
przedmioty rozszerzone
liceum ogólnokształcące
3-letnie
po gimnazjum
język polski, matematyka, język obcy
(najwyższa ocena), biologia
język angielski, biologia, chemia

 

Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład ZSTI
w Msznaie Dolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji - dla absolwentów szkół podstawowych

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji - dla absolwentów gimnazjów

 

Załącznik nr 1 - terminy rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

 

Załącznik nr 1 - terminy rekrutacji dla absolwentów gimnazjów

 

Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład ZSTI w MSzanie Dolnej
- dla absolwentów szkół podstawowych

 

Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład ZSTI w MSzanie Dolnej
- dla absolwentów gimnazjów