Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Dnia 18 września 2018 r. odbędzie się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie rodziców z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami ZSTI. Początek spotkania o godz. 16.00 na sali gimnastycznej przy ul. Starowiejskej 4. Po spotkaniu ogólnym wychowawcy zapraszają rodziców na spotkania w klasach.

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim wycieczki szkolne i klasowe. Integracyjne wycieczki rozpoczęła jako pierwsza w tym roku klasa I technikum spawalnictwa Pana Andrzeja Figury. 

Światowy dzień pierwszej pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. 

Do 21 września 2018 r. trwa nabór wniosków pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZSTI w ramach projektu: „Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest uczniem co najmniej klasy drugiej ZSTI,
  • została zrekrutowana do projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji przyjętym przez Realizatora projektu,
  • przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium,
  • uzyskała w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4.0.

Uczeń może mieć przyznane stypendium tylko jeden raz w ramach w/w projektu.

Wnioski wraz z konieczną dokumentacją należy składać w sekretariacie szkoły przy ulicy Starowiejskiej do 21 września 2018.

Regulamin i potrzebne załączniki znajdują się na stronie realizatora projektu https://zstio.edu.pl/edukacja/projekt/ w zakładce > dokumenty projektowe – obowiązujące po 25 maja > Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Informujemy, że od poniedziałku 10. września 2018 r. będzie obowiązył zmieniony plan lekcji.