Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Przypominamy, że do 16. września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".

Informujemy, że w środę 11. września b.r.  przy ul. Starowiejskiej 4 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas pierwszych. Początek zebrania na sali gimnastycznej o godz. 16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych.

Folwark Stara Winiarnia odbyła się tegoroczna odsłona akcji Narodowego Czytania. Do wspólnej lektury młodzież z ZSTI i ZSP im. Józefa Marka zaprosili włodarze powiatu limanowskiego, którzy byli gospodarzami spotkania.

Światowy dzień pierwszej pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie.

Informujemy, że do 16. września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".

Wysokość stypendium ustala się  w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca).

O stypendium może ubiegać się uczeń, który przedłożył w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium oraz uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4.0.

Uczeń może uzyskać w/w stypendium tylko jeden raz w cyklu kształćenia. Pozostałe informacje w Regulaminie.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4, do dnia 16. września 2019 r.