Powstała księga znaku

Projekt edukacyjny realizowany w kl. 3TR w ramach praktyk zawodowych przyniósł szkole wymierne rezultaty nie tylko w postaci wzmożonego ruchu w szkolnych mediach społecznościowych, ale także profesjonalnej księgi znaku.

Plany lekcji od 1 lutego 2021 r.

Przypominamy, że od poniedziałku 1 lutego 2021 r. rozpoczymany w ZSTI drugi okres roku szkolnego. W związku z tym ulega zmianie plan lekcji.

Podobnie jak dotychczas - wybrane zajęcia praktyczne będą się odbywały w formie stacjonarnej (w szkole). W związku z tym plan lekcji został zmodyfikowany w taki sposób, aby każdy uczeń miał czas na dojazd na lekcje do szkoły po lekcjach zdalnych i powrót do domu ze szkoły na lekcje zdalne (podobnie jak w grudniu ubiegłego roku). Pozostałe zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Dzień Środków Masowego Przekazu w ZSTI

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest co roku 24 stycznia. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat mediów, które w dzisiejszej dobie pandemii odgrywają znaczącą rolę.

Funkcjonowanie szkoły od od 18. stycznia 2021 r.

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wybrane zajęcia praktyczne będą się odbywały w formie stacjonarnej (w szkole). W związku z tym plan lekcji został zmodyfikowany w taki sposób, aby każdy uczeń miał czas na dojazd na lekcje do szkoły po lekcjach zdalnych i powrót do domu ze szkoły na lekcje zdalne (podobnie jak w grudniu ubiegłego roku). Pozostałe zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Życzenia świąteczne

Spokojnych, szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia,
wytchnienia od wszelkich trosk, spełnienia marzeń
oraz pomyślności i spokoju w Nowym Roku.

życzy dyrekcja i pracownicy
ZSTI w Mszanie Dolnej