• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”

Nawet w trudnym okresie pandemii uczniowie ZSTI znajdują czas by rozwijać swoje pasje historyczne. Podobnie jak w poprzednich latach, dużą popularnością cieszył się konkurs historyczny „Krąg”, w którym młodzież wzięła udział, sprawdzając swoją wiedzę w teście oraz umiejętności artystyczne w kategorii pracy albumowej.

Specyficzne warunki przygotowań, wymuszające konsultacje wyłącznie w formie zdalnej, nie zraziły uczestników. Szczególną wagę przyłożyli do prac indywidualnych, których tematem były wielkie bitwy w historii Polski. Powstały piękne albumy poświęcone kluczowym wydarzeniom, m. in. zwycięstwom bitewnym Jana III Sobieskiego, bitwie gorlickiej istotnej dla historii I wojny światowej, a przede wszystkim bitwie warszawskiej, której wagę doceniono, sytuując ją wśród najważniejszych batalii świata.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - konkurs

1 marca jest dniem poświęconym pamięci Tych, którzy sprzeciwili się okupacji komunistycznej i poświęcili zdrowie, a niejednokrotnie życie, w walce o wolną, niezależną Ojczyznę. Pierwszy dzień marca to data symboliczna, dokładnie 70 lat temu komuniści rozstrzelali przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przez wiele lat wydarzenia związane ze zbrojnym oporem wobec władzy sowieckiej, były nieujawniane, żołnierze antykomunistycznej konspiracji zostali „wyklęci” z historii, a przyszłe pokolenia miały o nich zapomnieć. 

Dlatego tak istotne jest przywracanie pamięci, zwłaszcza w czasie kiedy kultywujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa Jana Pawła II: „Naród który traci pamięć, traci swą tożsamość”. 
 
Nie zapominajmy o bohaterstwie, o polskim genie wolności, który nakazywał sprzeciwiać się zaborcom, okupantom, reżimowi zniewolenia. Zapraszamy wszystkich uczniów ZSTI do udziału w konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym Ziemi Limanowskiej. Oczekujemy prac o charakterze albumowym [format Word/ PDF] lub prezentacji multimedialnych, których tematem będzie upamiętnienie wybranej postaci podziemia niepodległościowego na Limanowszczyźnie. Prace można przesyłać do końca marca na adres mailowy: historia.zsti@gmail.com

Z Ukrainy nadeszły podziękowania za pomoc, nowa akcja charytatywna trwa

W styczniu dotarły do nas podziękowania za adwentową akcję pomocy ubogim Polakom na Ukrainie w Gródku Jagiellońskim, której efektem było 10 dużych paczek posłanych na Boże Narodzenie naszym rodakom z Kresów. Wysłaliśmy im przede wszystkim trwałą żywność i środki czystości oraz ciepłą wełnianą odzież: dar od podhalańskiego producenta. Akcje koordynowało Szkolne Koło „Caritas”, a włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, także – dzięki ogłoszeniu w mediach społecznościowych, osoby nie związane z naszą szkołą. U progu Wielkiego Postu pragniemy powtórzyć taką zbiórkę.

Walentynkowo w ZSTI

Co roku 14 lutego również w ZSTI jest obchodzony dzień zakochanych. W ubiegłych latach z tej okazji uczniowie klas technikum reklamy przygotowywali kartki walentynkowe, które później można było kupić, wypełnić i po wrzuceniu do specjalnego pudełka z napisem poczta walentynkowa wyznać miłość wybranej osobie. Fundusze pozyskiwane w ten sposób przeznaczone był na włączający się w akcje Samorząd Uczniowski.

Dwa konkursy niemieckie dla uczniów ZSTI

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSTI  do udziału w konkursie plastycznym z języka niemieckiego, który odbędzie się w dwóch edycjach – pierwszej skierowanej do uczniów technikum i drugiej – do uczniów szkoły branżowej.